top of page
EIA 2021
PF - Tektus 45 Round 2-Way (11) - 01 (Co
PF - Tektus 60 (11) - 02
PF - Tektus 60 Rectangle 3-Way (01) - 01
PF - Tektus 60 Rectangle 2-Way (03) - 01
PF - Tektus 45 Round 2-Way (05) - 01 (Co

EIA 2021

Energie-investeringsaftrek (EIA) 2021
Gepubliceerd op  28 januari 2021.


Hieronder vind je de belangrijkste punten uit de Energielijst van 2021.

210502 [W] [GEWIJZIGD]

Besparingssysteem voor verlichting


Bestemd voor: het verminderen van het energiegebruik van verlichting in of bij bestaande bedrijfsgebouwen door het toepassen van een regelinstallatie voor het schakelen, afhankelijk van de daglichtintensiteit of automatische aan- of afwezigheidsdetectie,
en bestaande uit:
a.
Externe licht- of bewegingssensoren (niet in een verlichtingsarmatuur geïntegreerd), schakel- of regeleenheid, (eventueel) dimregeling.
Het maximum investeringsbedrag dat in aanmerking komt voor de EIA bedraagt €150 per externe licht- of bewegingssensor.
b.
Lichtbesturingscomponenten geïntegreerd in een verlichtingsarmatuur met (draadloze) communicatie voor het besturen van de LED-driver én (draadloze) licht- en bewegingssensoren, (eventueel) koppeling naar gebouwbeheersysteem.
Het maximum investeringsbedrag dat in aanmerking komt voor de EIA bedraagt €50 per in een verlichtingsarmatuur geïntegreerd lichtbesturingscomponent.

Toelichting:
Armaturen ( ≥L₉₀) met een geïntegreerde daglicht- en/of bewegingssensor kunnen gemeld worden onder code 210506.

210506 [W] [GEWIJZIGD]
LED-verlichtingssysteem


Bestemd voor: verlichting in of bij bedrijfsgebouwen,

en bestaande uit: LED-verlichtingsarmaturen met een geïntegreerde, niet uitwisselbare LED-lichtbron, die voldoen aan de levensduurcriteria L₉₀B₅₀ of hoger.

De opgegeven criteria gelden bij 50.000 uur en tq=25 °C en dienen gemeten te zijn conform LM-80 protocol, TM21 en NEN-EN-IEC 62722-2-1:2016 of gelijkwaardige normen/protocollen.

Metingen op grond van LM-80-08, TM21 en NEN-EN-IEC 62722-2-1:2016 of gelijkwaardige protocollen, dienen verricht te worden door geaccrediteerde instellingen, waarbij elektrische- en fotometrische metingen specifiek in de accreditatie-scope van betreffende instelling dienen te zijn opgenomen.

Het maximum investeringsbedrag dat voor EIA in aanmerking komt bedraagt €1.000 per armatuur( ≥L₉₀).
Uitwisselbare LED-lichtbronnen, zoals LED-buizen, zijn uitgesloten voor Energie-investeringsaftrek.

Toelichting:
Armaturen ( ≥L₉₀) voorzien van geïntegreerde daglicht- en/of bewegingssensor dienen onder code 210506 gemeld te worden.

Geïntegreerde daglicht- en/of bewegingssensoren in een armatuur <L₉₀ kunnen in aanmerking komen onder code 210502. De kosten van deze sensoren moeten wel per stuk gespecificeerd kunnen worden. Podium- of theaterbelichting dient onder code 210508 gemeld te worden.

210508 [W] [GEWIJZIGD]
LED-belichtingssysteem voor podium- of theaterbelichting


Bestemd voor: podium- of theaterbelichting,
en bestaande uit: spot- en/of floodlightarmaturen, (DMX) driver.


De powerfactor van het belichtingssysteem moet ten minste 0,90 bedragen.

Toelichting:
Alleen de spot- en/of floodlightarmaturen en driver komen in aanmerking. LED-schermen of LED-displays komen niet in aanmerking.

EIA 2021.JPG
bottom of page