top of page
Energie-label-C-kantoren

ENERGIELABEL C 

Wijzigingen maatregelen energie label

Dat er in Nederland grote stappen worden gezet voor een energie neutrale omgeving is wel merkbaar. Duurzaamheid en energiebesparing zijn momenteel een van de grootste aandachtspunten van de Nederlandse overheid. Langzaamaan worden we er allemaal toe bewogen om aan deze vergroening deel te nemen. Zowel privé als zakelijk.

Per 1 januari 2023 moet een kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m2 per jaar. Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012.

Het bevoegd gezag treedt op als handhaver bij overtreding van de Energielabel C-verplichting. Het bevoegd gezag is meestal de gemeente waar het kantoorgebouw is gevestigd.

Energie-label-C-kantoren.jpg

Waarom Energielabel C ?

De verplichting voor een energielabel C voor kantoren was al een afspraak in het Energieakkoord uit 2013. In 2019 zijn daar nieuwe doelen bij gesteld voor de gebouwde omgeving in het Klimaatakkoord. Zo wil Nederland een energie neutrale gebouwde omgeving hebben in 2050. Het verplichte energielabel C in 2023 vormt een stap richting deze doelstellingen.

Wanneer moet u actie ondernemen?

Onlangs heeft het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) cijfers bekend gemaakt waaruit valt op te maken dat ruim 60% van de kantoor en bedrijfspanden in Nederland nog niet voldoen aan de eisen voor Energielabel C. Uit dezelfde cijfers valt zelfs te lezen dat de helft van deze bedrijven zelfs nog helemaal niet in bezit is van een geregistreerd Energielabel. Het is dus zaak om nu te controleren of aan te vragen welke Energielabel uw pand heeft. Mocht deze niet voldoen aan de geldende eisen die vanaf 1 Januari 2023 in gaan dan is het nu de hoogste tijd om daarin actie te ondernemen. Verduurzaming is vaak niet van de één op de andere dag gerealiseerd. Daar komt wel enige planning en uitvoering aan te pas.

Churchilllaan_Fuseelektrotechniek (13).jpg

Nog geen of niet toereikend Energielabel!

U moet diverse maatregelen nemen om te komen tot minimaal energielabel C voor uw kantoor. Denk aan voldoende isolatie van muren, ramen dak en vloer. Denk aan energiezuinige verlichting. Of aan het energiezuinig verwarmen en koelen van uw kantoorgebouw. En het gebruik van energie-efficiënte ventilatie. En maakt u al gebruik van duurzame energiebronnen voor eigen schone elektriciteit en warmte?


Van de 62.000 kantoren die moeten voldoen aan minimaal het energielabel C heeft per 1 juli 2020 al 34% dit groene label of hoger geregistreerd.

Nog geen of niet toereikend Energielabel!

Er zijn diverse manieren om te zorgen dat uw pand voldoet aan de eisen voor Energielabel C. Zoals bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen, het isoleren van dak, gevel of vloer. Maar ook de overstap naar een energieleverancier die uitsluitend ‘groene’ energie levert dragen hier een steentje aan bij. Verreweg de makkelijkste en snelst te realiseren investering is doorgaans het vervangen van de conventionele verlichting voor energiezuinige LED-verlichting. Omdat het energie verbruik bij gebruik van LED-verlichting drastisch wordt verminderd tot soms wel 50% heeft dit direct effect op uw maandelijkse energie nota. Hierdoor begint u direct na het plaatsen met het terugverdienen van uw investering.


Wilt u weten welk energielabel uw kantoor heeft?

Dan kunt u dat vinden op de website EP-online.

Hella_vergaderruimte (7).jpg

De voordelen van het overstappen naar LED-verlichting.

Zoals aangegeven kent LED-verlichting een groot voordeel in het verlagen van het energie verbruik. Maar dat zijn niet de enige voordelen die LED met zicht meebrengt. Conventionele verlichting heeft als eigenschap snel lichtopbrengst en kleurechtheid te verliezen. Dit is bij LED-verlichting vele malen minder aanwezig zodat de optimale lichtopbrengst veel langer gewaarborgd blijft. Ook is de levensduur van LED doorgaans bijzonder lang. Dit bespaart naast de periodieke vervangingskosten ook de bijkomende montagekosten.

Een andere eigenschap waar veel te weinig aandacht aan wordt gegeven is de evolutie van verlichting door de jaren heen. Zo wordt er tegenwoordig veel meer aandacht besteed aan het welzijn en veiligheid van uw personeel op de werkvloer. Licht heeft hier een groot aandeel in, u kunt zich voorstellen dat te weinig licht kan zorgen voor gevaarlijke situaties. Maar wat minder opvalt is dat te weinig of verkeerd geplaatst licht ook onopgemerkt nadelige gevolgen kan hebben voor de gezondheid van uw werknemers. Door deze kennis van nu is het bij vervanging van uw verlichting ook zeker van belang om rekening te houden met de plaatsing van de armaturen, de lichtkleur en UGR.

Naast al deze voordelen en het bijdragen aan een beter milieu is een mooi verlicht kantoor, vergaderruimte, showroom of winkel een fantastisch visitekaartje voor uw onderneming!

Advies nodig? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op

bottom of page